Běžné postupy náboru psychopata neodhalí

Za tímto problémem stojí mimo jiné to, že tradičními metodami výběru šéfů při pohovorech je obtížné psychopaty odhalit. Známky psychopatického chování se též podceňují, nebo jsou dokonce považovány za pozitivní vlastnost. Typickými povahovými rysy psychopatické osobnosti jsou neschopnost vcítit se do druhých, touha po dominanci, povrchnost, nejistota a nezvladatelná impulzivnost. To se v práci projevuje tak, že psychopatické osobnosti křičí, vyhrožují a ponižují ostatní mnohem více, […]

Read more